Weboldal látogatottság


web counter

Mester2 Fő oldal!


Mester2 Tailer


A játék története

Egykoron a virágzó Mester2 világban béke és jólét honolt!
A kontinenst egységes birodalomként a Sárkányisten oltalma alatt álló császári család vezette, míg nem egy szörnyű napon Bial a Sötétség Istene gonosz mágiával tört a birodalom nyugodt életére.
Bial sötét mágiával megátkozott köveket szórt a kontinensre, mely a birodalomba csapódva tébolyt és káoszt hozott emberre és földre egyaránt.
A Sárkányisten oldalán a Császár hatalmas sereget vezetett a gonosz ellen, ám a Meteorok túl erősnek és túlontúl romlottnak tűntek. A szörnyű küzdelemben a Császár meghalt és a császárság szétesett.
Három utódbirodalom született a kontinens peremén, a Mester2világban:
Keleten a néhai Császár fia (Ee-Ryoong) vezetésével megalakult a Jinno birodalom.
Katonai hatalomra épülve próbálja megőrizni apja tradícióit, remélve a császárság dicső kora ismét eljön.
Ehhez mérten mindent elkövet, hogy a Meteorok sötét energiáit tervei szolgálatába állítsa.
Délen a néhai Császár bátyja (Yoon-Ryoong) uralkodásával létrejött a Shinsoo birodalom, mely a régi császárság idejéről megmaradt kereskedelmi útvonalakat használva és védve próbál életben maradni.
Yoon-Ryoong törvény adta jogának tekinti a trón öröklését, melyet a császárság felbomlásakor kirobbant lázadások idején nem sikerült megkaparintania.
Hajtja a vágy a hatalom megszerzésére.
Nyugaton megalakult Chunjo birodalom a spirituális hatalom birtokában álló, félig a császári családból származó Xio-Young papnő vezetésével.
Mágikus erejét használva állandó fenyegetést jelent a másik két birodalomra.
A közös ellenségtől való félelem, viszont szövetségre sarkallja, amit számára előnyös jogokkal szentesítene.
Bár a birodalmak egymással viszályban élnek, és a dicső császárság rég a múlté, de a közös ellenség, Bial Mester2köveiből áradó káosz megsemmisitése talán egyszer újra összekovácsolja a szétszakadt birodalmat!
Harcolj te is a Sárkány Isten oltalma alatt, küzdj a gonosz és csatlósai ellen, győzd le a Meteorok hatalmát!
A Jinno birodalom a kontinens keleti részén terül el.
Katonai hatalomra épült birodalom, melyet agresszív, harcos természetű emberek lakják.
Az idegenekkel szemben bizalmatlanok, azonnali támadásoknak van kitéve az arra tévedő idegen kalandor.
Jinno-t a nagy hatalomvággyal rendelkező, néhai császár fia (Ee-Ryoong) vezeti.
Elhivatottnak érzi magát arra, hogy a rendelkezésére álló katonai erejével az egykori császárságot visszaállítsa.
A Jinno birodalomban hivatalosan nem vesznek tudomást a Meteorok jelentőségéről és a gonosz külső erők hatásából eredő félelmekről.
Titokban, viszont Ee-Ryoong megpróbálja a Meteorok pusztító hatását saját katonai céljaira érvényesíteni
A Shinsoo birodalom a kontinens déli részén fekszik.
A néhai császár öccse az uralkodó (Yoon-Ryoong), ő volt ki többek között egykoron az Meteorok okozta káoszt kihasználva, trónszerzés eszközekén lázadást szított a császári birodalom ellen.
Az itt élők régen kereskedelemmel foglalkoztak.
Az állandó nyugati fenyegetés hatására, és a megmaradt kereskedelmi útvonalak védelmére felfegyverkeztek, harcosokká képezték magukat.
Céljuk a két másik birodalom hatalmi törekvéseinek megfékezése, kereskedelmi útvonalak megnyitása, a gonosz főellenség Mester2 köveinek legyőzése és egy, egységes birodalom.
A Chunjo birodalom a kontinens nyugati részén fekszik.
Teokratikus államát spirituális vezetőként, félig a császári családból származó Xio-Young papnő irányítja.
Mágikus erejét használva állandó fenyegetést jelent a másik két birodalomra.
Xio-Young a császár figyelmét felhívva a Meteorok mágikus erejére, többször ellenintézkedést javasolt, de hallgató fülekre nem talált.
Végső megoldásként a Meteorok érkezésekor, a gyengülő császári birodalom helyzetét kihasználva sikertelen felkelést vezetett.
A birodalom pusztulása után, területi vitákból fakadóan, Chunjo még mindig nyílt vitákban és harcban áll Kelettel, Déllel.
A Mester2 kő és gonosz gazdája, mint közös ellenség, még kényszerű szövetségre ösztönözheti Xio-Young-ot és népét.